Toshiba - wizja i zarządzanie w odniesieniu do ochrony środowiska

Wprowadzenie
Firma Toshiba Group pragnie aktywnie działać na rzecz społeczeństwa zrównoważonego. W związku z tym promujemy zarządzanie środowiskowe, aby osiągnąć cele programu Environmental Vision 2050: Bogaty styl życia w harmonii z Ziemią.

Environmental Vision 2050
Zarządzanie środowiskowe firmy Toshiba Group

Poprzez działanie zgodne z naszymi podstawowymi hasłami - „Zaskoczenie i wyjątkowe odczucia”, „Bezpieczeństwo” i „Komfort” - oraz szczere zaangażowanie w zapobieganie globalnemu ociepleniu, kontrolę substancji chemicznych i wydajne wykorzystanie zasobów, mamy zamiar zwiększyć harmonię między naszymi procedurami biznesowymi i produktami a potrzebami naszej planety. Wierzymy, że starania te pomogą w budowie społeczeństwa zrównoważonego.
W firmie Toshiba kwestie ochrony środowiska stanowią nieodłączną część procesu zarządzania. Promujemy zarządzanie środowiskowe obejmujące wszystkie produkty i procedury biznesowe we wszystkich fazach - od produkcji i zastosowania po recykling produktów po zakończeniu ich cyklu eksploatacji. Podejście to stanowi wprowadzenie w życie naszego podstawowego sloganu: „Na rzecz ludzi, na rzecz przyszłości. Toshiba”.

Bogaty styl życia w harmonii z Ziemią - to idealna sytuacja, którą przewidujemy osiągnąć do roku 2050, zgodnie z założeniami programu Environmental Vision 2050 firmy Toshiba Group. W jego ramach, będąc odpowiedzialnym obywatelem korporacyjnym, uważamy za nasz obowiązek tworzenie nowych, wartościowych produktów przy jednoczesnym zminimalizowaniu niekorzystnego wpływu na środowisko naturalne.

 

 

 

Procedury i działania mające na celu wdrożenie tych założeń
Firma Toshiba Group zamierza wcielić program Environmental Vision 2050 w życie, realizując dwa uzupełniające się podejścia: procedura wydajności energetycznej kładzie nacisk na stały dopływ niezawodnej energii i przeciwdziałanie niekorzystnym zmianom klimatycznym, natomiast procedura wydajności ekologicznej produktów koncentruje się na tworzeniu nowych produktów w sposób przyjazny dla środowiska. Dodatkowo, podejmujemy działania w dwóch kwestiach - procedura ekologiczna ma na celu zminimalizowanie niekorzystnego wpływu procedur biznesowych na środowisko, a program ekologiczny skupia wysiłki na kwestiach dotyczących środowiska we współpracy z naszymi interesariuszami.

 

 

 

Zarządzanie środowiskowe firmy Toshiba

Na rzecz ludzi, na rzecz przyszłości. W trakcie tworzenia produktów firma Toshiba ocenia ich potencjalny wpływ na środowisko naturalne, starając się zapewnić jak najwyższy stopień efektywnego wykorzystania zasobów oraz recyklingu produktów po zakończeniu cyklu eksploatacyjnego.

Dodatkowe informacje...