Często zadawane pytania

Poniżej zamieszczono listę często zadawanych pytań

 • FlashAir™
  • Jaka jest różnica pomiędzy FlashAir™ a standardową kartą SD?

   Karta SD FlashAir™ zawiera pamięć flash i może być wykorzystywana jako standardowa karta pamięci SD do przechowywania dowolnych danych cyfrowych. Jest ona w pełni zgodna ze standardami kart SD definiowanymi przez stowarzyszenie SD Association. Ponadto, karta FlashAir™ zawiera układ WLAN oraz antenę umożliwiające komunikację bezprzewodową.

   Jakie są główne korzyści ze stosowania FlashAir™?

   Dzięki obsłudze WLAN, FlashAir™ zapewnia dostęp do danych zapisanych na karcie SD bez potrzeby wyjmowania karty lub podłączania kabla do urządzenia. Wystarczy połączyć urządzenie zdalne z punktem dostępowym karty SD FlashAir™ do WLAN, uruchomić przeglądarkę, a wszystkie dane z karty będzie można odczytać i przesłać z karty SD FlashAir™ na urządzenie zdalne. Podstawowa funkcjonalność nie wymaga instalowania specjalnych sterowników ani oprogramowania. Funkcja bezprzewodowej sieci LAN pozwala przesyłać dowolne dane i może być zabezpieczona kluczem WPA2.

   Jakie są podstawowe funkcje FlashAir™, które działają we wszystkich aparatach z obsługą SDHC™?

   Karta SD FlashAir™ utworzy punkt dostępowy bezprzewodowej sieci LAN (WLAN). Wszelkie inne urządzenia z obsługą WLAN (np. komputer, tablet, smartfon) mogą się łączyć z tym punktem dostępowym i ustanawiać bezpośredni kanał komunikacji z kartą SD FlashAir™ w aparacie. Nie ma potrzeby wyjmowania karty lub podłączania kabla do aparatu. Karta FlashAir™ korzysta z funkcji serwera WWW zapewniającej łatwy dostęp do wszystkich danych zapisanych na karcie za pośrednictwem dowolnej przeglądarki na urządzeniu zdalnym (np. komputer, tablet, smartfon). Teraz możesz oglądać wszystkie zdjęcia lub filmy zarejestrowane aparatem w oknie przeglądarki. Możesz wykonać lokalną kopię plików na urządzeniu zdalnym.

   Jak zostaje ustanowione połączenie pomiędzy kartą FlashAir™ a urządzeniem odbiorczym?

   Natychmiast po włączeniu karta SD FlashAir™ zaczyna oferować punkt dostępowy WLAN. Urządzenie odbiorcze może go łatwo wykryć, wyszukując nowe sieci bezprzewodowe. Nazwa SSID "flashair_xxxxxx" pojawi się jako dostępna sieć, a urządzenie odbiorcze może ustanowić bezpośrednie połączenie z kartą SD FlashAir™.

   UWAGA: Domyślnie uruchomione jest szyfrowanie WPA2 dla sieci WLAN, które wymaga podania hasła początkowego. Domyślne hasło to: "12345678". Zalecamy zmianę hasła. Nowe hasło powinno mieć przynajmniej 8 znaków.

   Wyświetlił się monit o podanie hasła przy próbie połączenia z kanałem WLAN mojej karty SD FlashAir™. Jakie jest hasło?

   Karty SD FlashAir™ zostają dostarczone z aktywnym kanałem WLAN z szyfrowaniem WPA2. Domyślne hasło to "12345678". Zalecamy zmianę hasła. Nowe hasło powinno mieć przynajmniej 8 znaków. Przeczytaj instrukcję umieszczoną w opakowaniu karty FlashAir™ w celu uzyskania dodatkowych informacji.

   Jak mogę zmienić hasło dla kanału WLAN z szyfrowaniem WPA2?

   Masz 3 możliwości:

   1. Od razu po rozpakowaniu karty SD FlashAir™ możesz ją włożyć do gniazda karty SD w komputerze. Na zakładce pliki do pobrania znajdziesz niewielki plik instalacyjny, który możesz uruchomić, aby zainstalować narzędzie konfiguracji FlashAir™. Po uruchomieniu narzędzia konfiguracji, znajdziesz opcję "Ustawienia karty" w menu. Tutaj możesz zmienić hasło i ewentualnie również nazwę SSID. Hasło powinno mieć przynajmniej 8 znaków. Jeżeli usuniesz domyślne hasło i nie wprowadzisz nowego hasła, kanał WLAN karty SD FlashAir™ pozostanie niezabezpieczony i każdy będzie mógł się podłączyć do punktu dostępowego.    
   2. Od razu po rozpakowaniu karty SD FlashAir™ możesz ją włożyć do aparatu i zacząć robić zdjęcia. Podłącz urządzenie zdalne za pośrednictwem WLAN z punktem dostępowym FlashAir™. Wprowadź domyślne hasło "12345678" i otwórz kartę za pomocą przeglądarki pod adresem http://flashair/. W razie potrzeby możesz zmienić hasło i SSID w menu. Hasło powinno mieć przynajmniej 8 znaków. Jeżeli usuniesz domyślne hasło i nie wprowadzisz nowego hasła, kanał WLAN karty SD FlashAir™ nie będzie już zabezpieczony i każdy będzie mógł się podłączyć do punktu dostępowego.
   3. Do konfiguracji karty SD FlashAir można użyć aplikacji dla iOS lub Androida, wybierając odpowiednie menu w aplikacji.
   Punkt dostępowy WLAN FlashAir™ nagle zniknął. Co się stało?

   Mogą być 2 możliwe przyczyny:

   1. Aparat z kartą SD FlashAir™ wyłączył się automatycznie lub przeszedł w tryb gotowości, gdyż nie był używany przez pewien czas. W takim przypadku karta SD FlashAir™ nie jest zasilana z aparatu i WLAN się wyłącza.
    Rozwiązanie: Sprawdź ustawienia aparatu i wydłuż czas do przejścia w tryb gotowości lub wyłączenia.
   2. Karta FlashAir™ ma funkcję automatycznego wyłączenia zasilania. Jeżeli nie korzystamy z komunikacji bezprzewodowej przez pewien czas, karta FlashAir™ automatycznie wyłącza obsługę WLAN, aby ograniczyć zużycie energii.
    Rozwiązanie: Narzędzie konfiguracji karty FlashAir™ umożliwia ustawienie czasu wyłączenia WLAN w zależności od preferencji użytkownika. 
   Czy potrzebuję istniejącej WLAN, aby korzystać z karty FlashAir™?

   Nie, karta FlashAir™ oferuje indywidualny punkt dostępowy, czyli będzie działać niezależnie od innych WLAN. Nawet przebywając poza budynkiem, możesz przesyłać zrobione zdjęcia do urządzenia.

   Chcę używać karty SD FlashAir™ w moim aparacie cyfrowym. Czy potrzebuję specjalnego aparatu?

   Aparat musi mieć gniazdo SDHC™, aby możliwe było korzystanie z podstawowych funkcji karty FlashAir™. Standard SDHC™ oznacza, że aparat obsługuje karty SD o pojemności przekraczającej 2 GB. Zatem jeśli w aparacie korzystano już z karty SD o pojemności przekraczającej 2 GB, karta SD FlashAir™ będzie również działała.

   Czy mogę przesyłać dane inne niż zdjęcia lub filmy z karty SD FlashAir™ do urządzenia zdalnego?

   Tak, za pośrednictwem WLAN z karty SD FlashAir™ można przesyłać pliki w dowolnym formacie do urządzenia zdalnego. Takie dane mogą obejmować zdjęcia, filmy, tekst, kod maszynowy, prezentacje, utwory muzyczne itd.

   Czy muszę tworzyć jakieś konto online, aby korzystać z karty FlashAir™?

   Nie, nie ma takiej potrzeby. Wystarczy dokonać bezpośredniego połączenia z punktem dostępowym FlashAir™.

   Czy mój smartfon z systemem Android lub Apple iOS może się łączyć z kartą FlashAir™?

   Tak, każdy smartfon niezależnie od systemu operacyjnego może się łączyć z kartą FlashAir™. Wymaga to jedynie obsługi WLAN oraz zainstalowania przeglądarki lub aplikacji. Aplikacje dla iOS oraz Androida są dostępne bezpłatnie w sklepach z aplikacjami.

   Czy istnieją jakieś urządzenia z obsługą FlashAir™ poza aparatami cyfrowymi?

   Można potencjalnie użyć dowolnego urządzenia z gniazdem SDHC™.

   Jaki jest zasięg sieci bezprzewodowej?

   To zależy od otoczenia. Komunikacja bezprzewodowa jest możliwa w odległości od kilku centymetrów do dziesięciu metrów.

   Czy mogę ręcznie włączyć/wyłączyć transmisję bezprzewodową FlashAir™ w sieci LAN?

   Obsługa WLAN dla karty FlashAir™ jest zawsze dostępna przy włączonym zasilaniu z aparatu. Jej wyłączenie może następować po określonym czasie bezczynności zdefiniowanym w ustawieniach karty.

   Możesz też skonfigurować kartę FlashAir™ tak, aby reagowała na status określonego obrazu na karcie. To wymaga, żeby aparat mógł blokować/odblokowywać obrazy na ekranie podglądu. Na każdej karcie SD FlashAir™ dostępnej na rynku jest fabrycznie umieszczany niewielki obrazek. Jeżeli użyjesz menu aparatu i zablokujesz ten obrazek, obsługa WLAN karty FlashAir zostanie wyłączona. Jeżeli go ponownie odblokujesz, obsługa WLAN zostanie włączona.

   Mam drugi router WLAN w moim pokoju. Czy to spowoduje problemy komunikacji z kartą FlashAir™?

   Raczej nie powinno, gdyż karta FlashAir™ automatycznie wyszukuje wolny kanał komunikacyjny, co pozwala uniknąć zakłóceń w pracy istniejących punktów dostępowych WLAN. Oczywiście liczba kanałów WLAN jest ograniczona do 12, czyli uaktywnienie większej liczby hotspotów, na przykład podczas targów lub w biurze, może ograniczyć liczbę kanałów dostępnych dla FlashAir™.

   Czy FlashAir™ będzie dostępne w pojemnościach przekraczających 8 GB?

   Obecnie jest dostępna wersja 16 GB, a pod koniec roku 2013 wprowadzimy też wersję 32 GB.

   Gdzie i kiedy będę mógł/mogła kupić FlashAir™ w moim kraju?

   To zależy od strategii sprzedaży przyjętej przez lokalnych dystrybutorów. Ponieważ nie sprzedajemy FlashAir™ bezpośrednio do sklepów, nie możemy przewidzieć czasu rozpoczęcia sprzedaży ani określić punktów, w których będzie prowadzona sprzedaż. Zalecamy regularne sprawdzanie ogłoszeń lub ofert internetowych lokalnego detalisty.

   UWAGA: W przypadku klientów biznesowych, prosimy o kontakt z jednym z wyspecjalizowanych dystrybutorów w Europie.

   Dystrybutorzy przemysłowi
   Dystrybutorzy detaliczni

 • Karty SD
  • Pojemność karty nadrukowana na etykiecie jest inna niż wskazywana przez system Windows. Dlaczego?

   Istnieją dwie przyczyny: Pierwsza dotyczy jednostek pojemności. Gdy producenci kart mówią o "MB", "M" oznacza "Mega", co odpowiada milionowi (=10^6). Natomiast Windows i inne systemy operacyjne definiują "M" jako 1024 razy 1024 (=2^20). Dlatego też, 256 MB to 256 000 000 bajtów według definicji producentów kart, co odpowiada 244 MB według definicji Windows. Druga przyczyna jest związana z samą kartą. Ogólnie, pamięć na karcie zajmuje nie tylko użytkownik, ale również sama karta. Na przykład karta wymaga obszaru zarządczego lub zapasowego. Ponadto, format DOS (Windows) wymaga nieco miejsca.

   Moja karta nie współpracuje z konkretnym modelem aparatu cyfrowego. Dlaczego?

   Nasza karta jest zgodna ze specyfikacją dowolnego stowarzyszenia, w tym stowarzyszenia SD Card Association lub CompactFlash® Association. Zatem powinna współpracować ze sprzętem elektronicznym, który jest zgodny ze specyfikacją. Jednakże mogą występować pewne problemy. Jedna z głównych przyczyn dotyczy "kwestii formatowania" opisanej poniżej. Przed użyciem zalecamy sformatowanie karty w aparacie. Należy pamiętać, że formatowanie spowoduje usunięcie wszystkich danych z karty.

   Wykonałem/-am test wydajności karty firmy Toshiba za pomocą komputera, ale wyniki nie odpowiadają specyfikacji umieszczonej na opakowaniu karty.

   Osiągi karty zależą od wielu czynników, w tym wydajności komputera, interfejsu pomiędzy komputerem a kartą, obciążenia systemu plików, wielkości przesyłanych danych itd. Z drugiej strony nasza specyfikacja opisuje warunki idealne. Dlatego też, wyniki testu wydajności mogą się różnić od specyfikacji

   Jakie są zalety korzystania z kart wysokowydajnych?

   Jak pokazano w specyfikacji, nasze karty wysokowydajne osiągają szybkość zapisu wyższą niż karty standardowe. Jednakże, ta różnica może się okazać niewielka w przypadku niektórych aparatów cyfrowych, gdyż obciążenia aparatu, takie jak kompresja obrazu, mogą być znaczne. Z drugiej strony różnica będzie większa w przypadku profesjonalnych aparatów cyfrowych o dużej rozdzielczości, szczególnie podczas robienia zdjęć seryjnych.

   Czy mogę użyć karty SD zamiast karty MMC i odwrotnie?

   Niektóre urządzenia elektroniczne wyposażone w gniazdo kart SD mogą obsługiwać karty MMC. Jednak karty SD nie mogą być stosowane w urządzeniach, które obsługują wyłącznie karty MMC, gdyż są one nieco grubsze od kart MMC, choć nie różnią się pozostałymi wymiarami. Skonsultuj to z producentem urządzenia.

   Ile zdjęć mogę zmieścić na karcie?

   Wielkość zdjęcia zależy od rozdzielczości, metody kompresji i jakości. Oto przykład pokazujący, ile zdjęć można wykonać z kompresją JPEG oraz wysoką jakością obrazu.

   Informacje szczegółowe można znaleźć na stronie Pojemność.

   Karta sformatowana na komputerze nie współpracuje z aparatem cyfrowym. Dlaczego?

   Istnieje kilka rodzajów formatowania; na przykład, gdy system Windows XP formatuje kartę FAT32, wybrany zostaje domyślnie taki system plików, ale niektóre aparaty cyfrowe mogą nie obsługiwać systemu plików FAT32. Dlatego zalecamy sformatowanie karty za pomocą aparatu cyfrowego przed rozpoczęciem pracy. Sprawdź podręcznik użytkownika lub zapytaj producenta, jak formatować kartę za pomocą aparatu.

   Czy firma Toshiba sprzedaje oddzielnie adapter karty miniSD, adapter karty microSD™ lub osłonę USB?

   Niestety nie. Firma Toshiba nie sprzedaje oddzielnie adaptera karty miniSD, adaptera karty microSD™ ani osłony USB.

   Jak formatować karty SD?

   Niezbędne oprogramowanie znajdziesz na stronie https://www.sdcard.org/downloads/formatter_4/.

   Czy mogę użyć dowolnego czytnika kart w przypadku kart SDHC™?

   Nie. Proszę sprawdzić, czy czytnik kart obsługuje format kart SDHC™. Na rynku można znaleźć wiele różnych czytników kart.

   MicroSDHC™ I EXCERIA™ Typ HD: "Ostrzeżenie: Nie używaj adaptera microSD™"

   Ogólnie:
   Maksymalna szybkość przesyłania może zależeć od urządzenia i wielkości pliku. UHS-I to superszybki interfejs w karcie pamięci SD zgodnej ze standardem wer. 3.0

   Sytuacja:
   W razie zastosowania adaptera i Micro SDHC™ I EXCERIA™ Typ HD występuje ryzyko połączenia dwóch urządzeń o różnych szybkościach przesyłania.

   Problem:
   Czasem się zdarza, że aparaty cyfrowe tracą dane podczas zapisywania na karcie za pośrednictwem adaptera. W takim przypadku następuje utrata obrazu.

   Rozwiązanie:
   Aby wyeliminować takie sytuacje, zalecamy nie używać adapterów. Lepiej użyć karty, która gwarantuje współpracę z aparatem.

 • Pamięci USB
  • Jak sformatować moją pamięć flash USB TransMemory™?

   Pamięć flash USB TransMemory™ jest formatowana fabrycznie. Jeżeli musisz sformatować pamięć ponownie, użyj komputera.

   Czy mogę podłączać i odłączać pamięć flash USB TransMemory™ podczas pracy urządzenia?

   Tak.

   Sprawdź następujące elementy podczas wyjmowania pamięci flash USB TransMemory™ z urządzenia.

   W przypadku Windows® 98 Second Edition, sprawdź, czy aplikacja (odczyt lub zapis danych) zakończyła pracę, a kontrolka dostępu pamięci flash USB TransMemory™ przestała migać.

   W przypadku Windows® Millennium Edition, Windows® 2000 Professional, Windows® XP i Windows® Vista™, sprawdź na pasku zadań, czy pamięć flash USB TransMemory™ zakończyła pracę i można ją bezpiecznie usunąć.

   W przypadku Mac OS, przed wyjęciem pamięci sprawdź, czy zniknęła ikona TransMemory™.

   Oprogramowanie zabezpieczające ostrzega: "Błąd: Włóż TransMemory™ i uruchom jako użytkownik uprzywilejowany".

   Komunikat błędu:
   Oprogramowanie zabezpieczające wyświetla następujący komunikat podczas procesu instalacji: "Błąd: Włóż TransMemory™ i uruchom jako użytkownik uprzywilejowany"

   Problem:
   Prawa dostępu do pamięci USB nie mogą być przypisane w pewnych okolicznościach.

   Rozwiązanie:
   Następujące działania mogą pomóc.

   1. Zmień port USB i podłączaj po kolei do innych.
   2. Usuń kabel przedłużający pomiędzy pamięcią USB a portem i podłącz pamięć USB bezpośrednio do portu.
   3. Zamknij wszystkie działające programy, aby poprawić wydajność systemu.
   4. Zamknij wszystkie programy antywirusowe.
   5. Uruchom ponownie komputer, a następnie skopiuj/zainstaluj oprogramowanie zabezpieczające.

   Sytuacja szczególna:
   W przypadku pamięci USB TransMemory™ U2M następujące oprogramowanie zabezpieczające jest dostarczane za pośrednictwem witryny internetowej TOSHIBA Japan (wersja angielska). Ważne: Pamięć USB TransMemory™ nie współpracuje z oprogramowaniem zabezpieczającym Transmemory™ U2K!

   Oprogramowanie zabezpieczające dla TransMemory™:
   Oprogramowanie zabezpieczające dla TransMemory™ U2K: