Çevre Politikası

Giriş
Toshiba Group, sürdürülebilir bir toplum için etkin bir şekilde katkıda bulunmayı arzulamaktadır. Bu amaçla, Çevre Vizyonu 2050 hedefine ulaşmak için çevre yönetimini geliştiriyoruz: Dünya ile Uyum İçinde Zengin Yaşam Tarzları Sergileyen İnsanlar.

Çevre Vizyonu 2050
Toshiba Group'un Çevre Yönetimi

Şiar edindiğimiz üç temamızın -"Sürpriz ve Duyarlılık," "Güvence ve Güvenlik" ve "Rahatlık"- verdiği ilhamla değer yaratmamız ve küresel ısınmanın engellenmesi, kimyasal maddelerin kontrolü ve kaynakların verimli kullanımı konusunda gönülden kararlı olmamız sayesinde, iş süreçlerimizi ve ürünlerimizi Dünya gezegeninin gereksinimleriyle daha da uyumlu hale getirmeyi amaçlıyoruz. Bu çabaların sürdürülebilir bir toplum oluşturmaya yardımcı olacağına inanıyoruz.
Toshiba'da, çevreyle ilgili değerlendirmeler yönetime dönüştürülür. Üretimden ve kullanımdan kullanım ömrü sona ermiş ürünlerin geri dönüştürülmelerine kadar her aşamada, tüm ürünleri ve tüm iş süreçlerini kapsayacak şekilde çevre yönetimini geliştiriyoruz. Bu yaklaşım, sloganımızın pratikte uygulamaya konulmasıdır: "İnsanlar İçin, Gelecek İçin. Toshiba."

Dünya ile Uyum İçinde Zengin Yaşam Tarzları Sergileyen İnsanlar - Toshiba Group Çevre Vizyonu 2050 ile 2050 yılında öngörülen ideal durum. Şiar edindiğimiz bu vizyonla, Dünya gezegeninin kurumsal bir vatandaşı olarak misyonumuzun, çevre üzerindeki olumsuz etkileri azalmak ve yeni ve daha zengin değer yaratmak olduğunu düşünüyoruz.

 

 

 

Vizyonu Gerçekleştirmek için Yaklaşımlar ve Eylemler
Toshiba Group, iki tamamlayıcı yaklaşımı benimseyerek, Çevre Vizyonu 2050'yi gerçek haline getirmeyi amaçlamaktadır: Enerji Yaklaşımı güvenilir enerjinin düzenli bir şekilde sağlanmasını ve iklim değişikliğinin azaltılmasını vurgularken, Eko Ürünler Yaklaşımı Dünya ile uyumlu yeni değer yaratma üzerinde odaklanır. Ek olarak, iki noktada harekete geçmiş bulunuyoruz-Eko İşlem iş süreçleri üzerinden çevre üzerindeki olumsuz etkileri en aza indirmeye çalışırken, Eko Program da çevre sorunlarını hissedarlarımızla işbirliği içinde çözmek için uyumlu bir çaba oluşturuyor.

 

 

 

Toshiba Kurumsal Çevre Yönetimi

İnsanlar İçin, Gelecek İçin. Toshiba, ürün geliştirme sürecinde, ürün kullanımının çevreye etkilerini değerlendirmekte ve kaynakların geri kazanılmasını ve kullanım ömrü sona eren ürünlerin geri dönüştürülmesini en üst düzeye çıkarmaya çalışmaktadır.

Daha fazla bilgi...