AB RoHS Direktifi

Avrupa Birliği (AB) RoHS Direktifleri (elektrikli ve elektronik donanımda belirli tehlikeli maddelerin kullanımının kısıtlanması) 2002/95/EC ve Yenilenmiş Hali 2011/65/EU, insan sağlığı veya çevre için risk teşkil edebilecek maddelerin kullanımını azaltmayı amaçlamaktadır. Üye Devletlerin RoHS yasalarına göre, 1 Temmuz 2006'dan itibaren aşağıdaki maddeleri, homojen madde düzeyinde belirtilen konsantrasyonları (w/w) aşan miktarda içeren yeni elektrikli ve elektronik donanımların çoğu AB dahilinde satılamayacaktır

  • Kurşun (%0,1)
  • Civa(%0,1)
  • Kadmiyum (%0,01)
  • Hekzavalan krom (%0,1)
  • Polibrominatlı bifenil (PBB) (%0,1)
  • Polibrominatlı difenil eterler (PBDE) (%0,1)

Sağlıklı çevre yönetim uygulamaları ile uyumlu şekilde iş yapmak ve geçerli çevre yasaları ile düzenlemelerine uymak Toshiba’nın politikasıdır. Tasarım ve en iyi yönetim uygulamalar kullanılarak, doğal kaynakları koruma ve çevresel olarak hassas maddeleri en aza indirme yolunda sürekli olarak gelişme kaydedilmektedir.
Toshiba Semiconductor & Storage Products Company, uzun süredir ekoloji dostu üretim yöntemlerini takip etmektedir. Toshiba, ISO14001 standart sertifikasına uyum sağlamanın yanında, Temmuz 2006'dan bu yana zorunlu olan RoHS direktifinin başlangıcından önce Toshiba'nın çevre dostu üretim yapmasını sağlayan "Yeşil Tedarik" programını Kasım 2002'de zaten uygulamaya koymuştur.
İlk RoHS uyumlu Bellek ürünlerimiz 2003'te sunulmuştur.
2005'in 3. çeyreğinin başlangıcından bu yana, tüm Bellek tüketici ürünü çeşitlerimiz tamamen RoHS uyumludur.