AB WEEE Direktifi

Aşağıdaki bilgiler yalnızca AB üyesi ülkeler içindir:

Simgenin kullanımı bu ürünün ev çöpleriyle birlikte atılamayacağını belirtir. Bu ürünün doğru şekilde atılmasını sağlayarak, uygun şekilde atılmadığı takdirde çevre ve insan sağlığı üzerinde etkisi olabilecek olumsuz sonuçları önlemeye yardım etmiş olursunuz. Bu ürünün geri dönüşümü ile ilgili ayrıntılı bilgiler için lütfen bulunduğunuz yerdeki belediye bürosuna, ev atıkları imha hizmeti veren kuruluşa veya ürünü satın aldığınız mağazaya başvurun.

AB WEEE Yönergesi

WEEE (atık elektrikli ve elektronik cihazlar) 2002/96/EC ve Yenilenmiş Hali 2012/19/EU ile ilgili Avrupa Birliği (AB) Direktifleri, doğal kaynakların dikkatli şekilde kullanılması ve geri dönüşüm ile yeniden kullanıma odaklanan atık yönetimi stratejilerinin benimsenmesi yoluyla çevre ve insan sağlığı kalitesini korumayı amaçlamaktadır. Üye Devletlerin WEEE yasalarının 13 Ağustos 2005'ten itibaren yürürlüğe girmesi beklenmektedir. Bu tarihten sonra, hemen hemen tüm elektrikli cihaz üreticileri kullanım ömürleri sonunda bu ürünlerden sorumlu olacaktır. Üreticinin sorumlulukları şunları içerir: Etiketleme şartlarına uyma, son kullanıcılara, kanal ve değerlendirme tesislerine bilgi verme, toplama altyapısını sağlama, satış ve geri kazanım verilerini gönderme ve ürünlerimizin sadece WEEE Yönergesi kapsamına girdiği Ülkelerde WEEE masraflarını karşılama.

Toshiba, diğer elektronik şirketleri gibi, tasarım ekipleriyle, tedarikçilerle ve diğer ortaklarla birlikte ürünlerimiz için kullanım ömrünün sonu ile ilgili stratejileri belirlemek üzere çalışmaktadır. Toshiba ulusal düzeyde ve AB düzeyinde ilgili çalışma gruplarına katılarak 1998 yılının başından bu yana WEEE yönergesini izlemektedir. Toshiba 2003 Nisan ayında, Avrupa'da WEEE uygulamasından sorumlu bir Avrupa Çevre Departmanı oluşturmuştur. Bu merkezi işlev, AB Üye Devletlerden her birinin ulusal yasalarında aşağıdakileri içeren geçiş süreci dahil olmak üzere, şu anda WEEE yönergesi ile uyumu sağlamak üzere gerekli tüm tedbirleri hazırlamaktadır:

  • tüm AB ülkelerinde kaydolma
  • satılan miktarı bildirme
  • 13 Ağustos 2005'ten itibaren geçerli olmak üzere ürünleri etiketleme

 

Yalnızca geri dönüşüm ortakları için bilgiler:

WEEE Yönergesinin 11. maddesi uyarınca ürünlerimizin geri dönüşümü ile ilgili bilgiler için lütfen recycling-information@tee.toshiba.de adresini kullanarak iletişim kurun.