Hükümler ve Şartlar

BU SİTEYİ KULLANDIĞINIZDA BU HÜKÜMLERİ VE ŞARTLARI KABUL ETMİŞ OLURSUNUZ.
BU HÜKÜMLERİ VE ŞARTLARI KABUL ETMİYORSANIZ, BU SİTEYİ KULLANMAYIN.

Bu site, yine Toshiba grup şirketleri tarafından işletilen başka sitelere bağlantılar içerir. Bağlantılı sitelerin kullanımı da bu tip bağlantılı sitelerin hüküm ve şartlarına tabidir. Bu hüküm ve şartların, bağlantılı bir sitenin hüküm ve şartlarıyla çelişmesi durumunda, bağlantılı sitenin hüküm ve şartları önceliklidir ve bu tip bir siteyi idare eder.

Site içerikleri
Bu sitede kullanıla sunulan materyaller, bağlantılı sitelerdeki veya bu sitelerden doğrudan veya dolaylı erişilebilen materyaller de dahil olmak üzere, "olduğu gibi" sunulmuştur ve ister açık ister zımni olsun, ortalama kalite garantisi, belirli bir amaca uygunluk ve hak ihlali dahil olmak üzere hiçbir garanti vermez. Bu materyallerin hatasız, virüssüz, karalayıcı, saldırgan veya zarar verici olmayacağınız garanti etmeyiz. Gereksiz herhangi bir hizmet, onarım veya düzeltmenin tüm maliyetini siz üstlenirsiniz. Bu site, fark edildiğinde sadece Toshiba inisiyatifiyle değiştirilen teknik olarak doğru olmayan verileri veya tipografik hataları ve yayınları da içerebilir. Ayrıca, bazen bu tip yayınların basılı sürümlerinde bulunan bilgilerde değişiklikler yapılabilir. Bu düzeltmeler ve değişiklikler, bu siteye daha önceki veya daha sonraki bir tarihte dahil edilebilir.

Üçüncü taraf sitelerinin bağlantıları
Bağlantılı sitelerden erişilebilen materyallerin bakımı bizim tarafımızdan yapılmaz ve bunların içeriğinden sorumlu değiliz. Bağlantılı bir siteye veya belirli bir üçüncü taraf ürünü veya hizmetine ad ile yapılan herhangi bir gönderme, tarafımızdan onaylanmış sayılmaz ve kullanımıyla ilgili tüm risk size aittir.

Yükümlülük
Tarafımız, bağlı kuruluşlarımız, personelimiz veya tedarikçilerimiz hiçbir durumda işbu sitede veya bağlantı sağlanan herhangi bir sitede sunulan materyallerin kullanılması veya kullanılamaması sonucu ortaya çıkan doğrudan, dolaylı, arızi, özel, cezai, sonuca bağlı ya da diğer zararlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla (sınırlama olmamak kaydıyla kâr kaybı, gelir kaybı veya benzeri ekonomik kayıplar dahil olmak üzere), sözleşmeye bağlı, haksız fiilden doğan veya başka şekillerde meydana gelen herhangi bir zararla ilgili olarak ya da üçüncü tarafların hak talepleriyle ilgili olarak, böyle bir zarar olasılığı konusunda önceden bilgi verilmiş olsa bile sorumlu tutulamaz.

Kişisel Kullanım ve Fikri Mülkiyet Hakları
Bu siteyi sadece yasal amaçlar için kullanacağınızı kabul edersiniz. Bu sitede buluna bilgilerin bir kopyasını, kişisel, ticari olmayan dahili kullanımınız için tek bir bilgisayara indirebilirsiniz. İlgili sahibi/sahipleri açıkça izin vermediği sürece, bu sitede kullanıma sunulan telif hakkı bulunan veya özel materyalleri kopyalayamaz, değiştiremez, aktaramaz, dağıtamaz, üzerinde tersine mühendislik yapamaz ve hiçbir şekilde kendi çıkarınız için kullanamazsınız. Bu siteden indirilebilen herhangi bir yazılımı kullanımı, yazılıma eşlik edilen veya dahil edilmiş uygulanabilir lisans anlaşmasının hükümleriyle idare edilir. Bu sitedeki tüm ticari markalar, hizmet markaları ve ticari adlar, ilgili sahibinin/sahiplerinin markalarıdır ve bunların yetkisiz kullanılması kesinlikle yasaktır.

Tazminat
İşbu siteyi kullanmanızdan kaynaklanan her türlü hak talebi, kayıp, yükümlülük, zarar ve giderlerle ilgili olarak (yasal masraflar dahil) tarafımızı ve bağlı kuruluşlarımızı ibra edip masun tutacağınızı kabul edersiniz.

Bölgesel kapsam
Bu site, birçok Toshiba ürününü listelemektedir. Bu yüzden belirli ülkelerde (henüz) bulunmayan belirli ürün ve hizmetlere gönderme veya çapraz gönderme yapabilir. Bu tip herhangi bir gönderme, Toshiba'nın belirli bir ülkede bu tip ürün ve hizmetlerini planlamayı amaçladığı anlamına gelmez. 

Genel
Bu hükümler ve şartlar Almanya yasalarına göre idare edilir. Toshiba, herhangi bir zamanda veya önceden haber vermeksizin tüm kullanım hükümlerine ekleme yapma, bunları silme veya değiştirme hakkını saklı tutar