Υποστήριξη

Συχνές ερωτήσεις

FlashAir™

Αυτό εξαρτάται από τη στρατηγική πωλήσεων των τοπικών διανομέων μας στην περιοχή σας. Καθώς η κάρτα FlashAir™ δεν πωλείται απευθείας στα καταστήματα, δεν μπορούμε να προβλέψουμε μια συγκεκριμένη στιγμή έναρξης πωλήσεων ούτε σε ποια καταστήματα θα εμφανιστεί πρώτα. Συνιστούμε να ελέγχετε συχνά για ηλεκτρονικές ανακοινώσεις ή προσφορές από τον τοπικό σας έμπορο λιανικής.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν είστε επιχειρηματικός πελάτης, επικοινωνήστε με κάποιον από τους εξουσιοδοτημένους διανομείς μας στην Ευρώπη.

Βιομηχανικοί διανομείς

Διανομείς λιανικής πώλησης

Αυτήν τη στιγμή είναι διαθέσιμη μια έκδοση 16 GB και μέχρι το τέλος του 2013 θα κυκλοφορήσει επίσης μια έκδοση 32 GB.

Συνήθως όχι, επειδή η κάρτα FlashAir™ αναζητά αυτόματα ένα ελεύθερο κανάλι για επικοινωνία, αποφεύγοντας την παρέμβαση σε υπάρχοντα σημεία πρόσβασης ασύρματου LAN. Φυσικά, ο αριθμός καναλιών ασύρματου LAN περιορίζεται σε 12 κανάλια, το οποίο σημαίνει ότι αν υπάρχουν πολύ περισσότερα ενεργά hotspot ασύρματου LAN στον ίδιο χώρο, για παράδειγμα, σε εμπορικές εκθέσεις ή σε γραφεία, αυτό θα μπορούσε να περιορίσει τα διαθέσιμα ελεύθερα κανάλια για την κάρτα FlashAir™.

Το WLAN της κάρτας FlashAir™ εκκινείται πάντα όταν δέχεται ρεύμα από την κάμερα. Μπορεί να απενεργοποιηθεί όταν δεν χρησιμοποιείται, έπειτα από κάποιο χρονικό διάστημα το οποίο μπορείτε να ορίσετε στις ρυθμίσεις της κάρτας.

Εναλλακτικά, μπορείτε να διαμορφώσετε την κάρτα FlashAir™ ώστε να αντιδρά στην κατάσταση μιας ειδικής εικόνας στην κάρτα. Για αυτό απαιτείται η κάμερα να έχει τη δυνατότητα αποκλεισμού/άρσης αποκλεισμού εικόνων στην οθόνη θέασης. Σε κάθε κάρτα SD FlashAir™ που πωλείται στην αγορά υπάρχει μια προφορτωμένη μικρή εικόνα. Αν χρησιμοποιήσετε το μενού της κάμερας και αποκλείσετε αυτή την εικόνα, η λειτουργία WLAN της κάρτας FlashAir™ θα απενεργοποιηθεί. Αν άρετε τον αποκλεισμό της, η λειτουργία WLAN θα ενεργοποιηθεί ξανά.

Εξαρτάται από το κοντινό περιβάλλον.

Εξαρτάται από το κοντινό περιβάλλον. Η ασύρματη επικοινωνία είναι δυνατή σε απόσταση από λίγα εκατοστά έως και δέκα μέτρα.

Οποιαδήποτε συσκευή με υποδοχή SDHC™ μπορεί να χρησιμοποιηθεί δυνητικά.

Ναι, οποιοδήποτε smartphone ανεξαρτήτως λειτουργικού συστήματος μπορεί να συνδεθεί σε κάρτα FlashAir™. Απλώς απαιτείται λειτουργία ασύρματου LAN και η εγκατάσταση ενός προγράμματος περιήγησης ή μιας εφαρμογής. Οι εφαρμογές για iOS και Android είναι διαθέσιμες δωρεάν στα καταστήματα εφαρμογών.

Όχι, δεν χρειάζεται να κάνετε κάτι τέτοιο. Απλώς συνδεθείτε απευθείας στο σημείο πρόσβασης FlashAir™.

Ναι, είναι δυνατή η μετάδοση οποιουδήποτε είδους μορφής αρχείου μέσω ασύρματου LAN από την κάρτα SD FlashAir™ σε απομακρυσμένο κεντρικό υπολογιστή. Μπορεί να πρόκειται για εικόνες, βίντεο, κείμενο, κώδικα μηχανής, διαφάνειες παρουσίασης, μουσική κ.λπ.

Η μόνη απαίτηση για τη χρήση των βασικών λειτουργιών της κάρτας FlashAir™ είναι ότι η κάμερα πρέπει να διαθέτει υποδοχή συμβατή με SDHC™. Το SDHC™ σημαίνει ότι η κάμερά σας μπορεί να χειρίζεται κάρτες SD με χωρητικότητα μεγαλύτερη των 2 GB. Επομένως, αν έχετε ήδη χρησιμοποιήσει κάρτα SD με περισσότερα από 2 GB στην κάμερά σας, η κάρτα SD FlashAir™ θα λειτουργήσει επίσης σε αυτή.

Όχι, η κάρτα FlashAir™ παρέχει αυτόνομο σημείο πρόσβασης, ώστε να λειτουργεί ανεξάρτητα από την παρουσία άλλου δικτύου ασύρματου LAN. Ακόμα και έξω από ένα κτίριο, θα είστε σε θέση να μεταδώσετε τις εικόνες στην κεντρική συσκευή αμέσως μετά τη λήψη τους.

Υπάρχουν 2 πιθανοί λόγοι για αυτό:

Η κάμερα στην οποία τοποθετήθηκε η κάρτα SD FlashAir™ απενεργοποιήθηκε αυτόματα ή μετέβη σε λειτουργία αναμονής, επειδή δεν χρησιμοποιήθηκε για κάποιο χρονικό διάστημα. Σε αυτή την περίπτωση, η κάρτα SD FlashAir™ δεν λαμβάνει ενέργεια από την κάμερα πλέον και το ασύρματο LAN απενεργοποιείται.

Λύση: Ελέγξτε τις ρυθμίσεις της κάμερας και επεκτείνετε το χρονικό διάστημα πριν από τη μετάβαση σε λειτουργία αναμονής ή την απενεργοποίηση της κάμερας.

Η κάρτα FlashAir™ διαθέτει λειτουργία λήξης χρονικού ορίου. Αν δεν υπάρχει επικοινωνία ασύρματου LAN για κάποιο χρονικό διάστημα, η κάρτα FlashAir™ θα απενεργοποιεί αυτόματα τη λειτουργία ασύρματου LAN για εξοικονόμηση ενέργειας.

Λύση: Με το εργαλείο διαμόρφωσης κάρτας FlashAir™ μπορείτε να ρυθμίσετε το χρονικό διάστημα πριν από την απενεργοποίηση του ασύρματου LAN σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας.

Υπάρχουν 3 επιλογές:

  1. Όταν αφαιρέσετε την κάρτα SD FlashAir™ από τη συσκευασία της για πρώτη φορά, μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε στην υποδοχή κάρτας SD του υπολογιστή σας. Στην καρτέλα “Στοιχεία λήψης” θα βρείτε ένα μικρό αρχείο εγκατάστασης το οποίο μπορείτε να εκκινήσετε, ώστε να εγκαταστήσετε το εργαλείο διαμόρφωσης για την κάρτα FlashAir™. Μετά την εκκίνηση του εργαλείου διαμόρφωσης, θα βρείτε την επιλογή στο μενού “Ρύθμιση κάρτας”. Εδώ μπορείτε να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης και, αν θέλετε, μπορείτε επίσης να αλλάξετε το όνομα SSID. Αυτός ο κωδικός πρόσβασης πρέπει να έχει τουλάχιστον 8 χαρακτήρες. Αν διαγράψετε τον προεπιλεγμένο κωδικό πρόσβασης και δεν καταχωρίσετε νέο κωδικό πρόσβασης, το κανάλι ασύρματου LAN της κάρτας SD FlashAir™ δεν θα είναι πλέον ασφαλές και οποιοσδήποτε θα μπορεί να συνδεθεί στο σημείο πρόσβασής της.
  2. Όταν αφαιρέσετε την κάρτα SD FlashAir™ από τη συσκευασία της για πρώτη φορά, μπορείτε να την τοποθετήσετε αμέσως στην κάμερά σας και να αρχίσετε τη λήψη εικόνων. Συνδέστε μια απομακρυσμένη κεντρική συσκευή μέσω ασύρματου WLAN με το σημείο πρόσβασης της κάρτας FlashAir™. Καταχωρίστε τον προεπιλεγμένο κωδικό πρόσβασης “12345678” και αποκτήστε πρόσβαση στην κάρτα με ένα πρόγραμμα περιήγησης χρησιμοποιώντας τη διεύθυνση http://flashair/. Μπορείτε να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης και το SSID, αν χρειάζεται, χρησιμοποιώντας τα μενού. Ο κωδικός πρόσβασης πρέπει να έχει τουλάχιστον 8 χαρακτήρες. Αν διαγράψετε τον προεπιλεγμένο κωδικό πρόσβασης και δεν καταχωρίσετε νέο κωδικό πρόσβασης, το κανάλι WLAN της κάρτας SD FlashAir™ δεν θα είναι πλέον ασφαλές και οποιοσδήποτε θα μπορεί να συνδεθεί στο σημείο πρόσβασής της.
  3. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή για iOS ή Android, ώστε να διαμορφώσετε την κάρτα SD FlashAir επιλέγοντας το κατάλληλο μενού στην εφαρμογή.

Οι κάρτες SD FlashAir™ διατίθενται με ενεργό κανάλι ασύρματου LAN με ασφάλεια WPA2. Ο προεπιλεγμένος κωδικός πρόσβασης είναι “12345678”. Συνιστούμε ένθερμα να αλλάξετε αυτόν τον κωδικό πρόσβασης. Ο νέος κωδικός πρόσβασης που καταχωρίζετε πρέπει να έχει τουλάχιστον 8 χαρακτήρες. Διαβάστε το εγχειρίδιο μέσα στη συσκευασία της κάρτας FlashAir™ για περισσότερες λεπτομέρειες.

Μόλις ενεργοποιηθεί η κάρτα SD FlashAir™, αρχίζει να παρέχει σημείο πρόσβασης ασύρματου LAN. Αυτό μπορεί να εντοπιστεί εύκολα από την κεντρική συσκευή λήψης μέσω αναζήτησης για νέα ασύρματα δίκτυα. Το SSID με ονομασία “flashair_xxxxxx” θα εμφανιστεί ως δίκτυο με δυνατότητα σύνδεσης και η κεντρική συσκευή λήψης μπορεί να εδραιώσει άμεση σύνδεση με την κάρτα SD FlashAir™.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Από προεπιλογή, η δυνατότητα ασφαλείας WPA2 για την επικοινωνία WLAN είναι ενεργοποιημένη και απαιτεί την καταχώριση ενός αρχικού κωδικού πρόσβασης. Αυτός είναι από προεπιλογή: “12345678”. Συνιστούμε ένθερμα να αλλάξετε αυτόν τον κωδικό πρόσβασης. Ο νέος κωδικός πρόσβασης που καταχωρίζετε πρέπει να έχει τουλάχιστον 8 χαρακτήρες.

Η κάρτα SD FlashAir™ θα δημιουργήσει ένα σημείο πρόσβασης (AP) ασύρματου LAN (WLAN). Κάθε άλλη συσκευή που διαθέτει λειτουργία WLAN (π.χ. υπολογιστής, tablet, smartphone) μπορεί να συνδέεται σε αυτό το AP και να δημιουργεί κανάλι άμεσης επικοινωνίας με την κάρτα SD FlashAir™ μέσα στην κάμερα. Δεν χρειάζεται να αφαιρέσετε την κάρτα ή να συνδέσετε καλώδιο στην κάμερα. Η κάρτα FlashAir™ περιλαμβάνει μια λειτουργία διακομιστή HTML η οποία επιτρέπει εύκολη πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα μέσω απλής χρήσης οποιουδήποτε είδους προγράμματος περιήγησης στην απομακρυσμένη κεντρική συσκευή (π.χ. υπολογιστή, tablet, smartphone). Τώρα μπορείτε να βλέπετε όλες τις εικόνες και τις ταινίες που έχετε τραβήξει με την κάμερα στο παράθυρο του προγράμματος περιήγησης. Μπορεί να αποφασίσετε να αποθηκεύσετε ένα τοπικό αντίγραφο των αρχείων στην απομακρυσμένη κεντρική συσκευή.

Με τη λειτουργικότητα ασύρματου LAN που προσφέρει, η κάρτα FlashAir™ παρέχει το πλεονέκτημα ότι επιτρέπει την πρόσβαση στα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα SD χωρίς να χρειάζεται να αφαιρέσετε την κάρτα ή να συνδέσετε καλώδιο στη συσκευή. Απλώς συνδέστε την απομακρυσμένη κεντρική συσκευή συνδέοντάς τη στο σημείο πρόσβασης ασύρματου LAN της κάρτας SD FlashAir™, εκκινήστε ένα εργαλείο προγράμματος περιήγησης και όλα τα δεδομένα στην κάρτα μπορούν να αναγνωστούν και να μεταφερθούν από την κάρτα SD FlashAir™ στην απομακρυσμένη κεντρική συσκευή. Αυτή η βασική λειτουργικότητα δεν απαιτεί ειδικό πρόγραμμα οδήγησης ή εγκατάσταση λογισμικού ούτε στη μία ούτε στην άλλη συσκευή. Η λειτουργία ασύρματου LAN μεταφέρει οποιονδήποτε τύπο δεδομένων και μπορεί να διασφαλιστεί με WPA2.

Η κάρτα SD FlashAir™ ενσωματώνει μνήμη flash και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως τυπική κάρτα μνήμης SD για αποθήκευση οποιουδήποτε είδους ψηφιακών δεδομένων. Συμμορφώνεται πλήρως με τα πρότυπα κάρτας SD που ορίζονται από την SD-Association. Επιπλέον, η κάρτα FlashAir™ περιλαμβάνει σύνολο chip ασύρματου LAN καθώς και κεραία για ασύρματες επικοινωνίες.

Κάρτες SD

Γενικά:

Η μέγιστη ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων ενδέχεται να ποικίλλει ανάλογα με την κεντρική συσκευή και το μέγεθος του αρχείου. Το UHS-I είναι η διασύνδεση εξαιρετικά μεγάλης ταχύτητας στο πρότυπο κάρτας μνήμης SD έκδ. 3.0

Κατάσταση:

Με τον προσαρμογέα και το Micro SDHC™ I EXCERIA™ Type HD, οι καταναλωτές διατρέχουν τον κίνδυνο να συνδέσουν μεταξύ τους δύο συσκευές οι ταχύτητες μετάδοσης των οποίων δεν ταιριάζουν.

Πρόβλημα:

Μερικές φορές, ορισμένες ψηφιακές κάμερες δημιουργούν δεδομένα απόρριψης κατά την εγγραφή σε κάρτα με προσαρμογέα. Σε αυτή την περίπτωση, χάνεται περιεχόμενο εικόνας.

Λύση:

Για να διασφαλίσετε ότι δεν θα χαθεί περιεχόμενο εικόνας, συνιστάται να μην χρησιμοποιείτε προσαρμογείς. Είναι καλύτερο να χρησιμοποιείτε μια κάρτα που υποστηρίζει εγγυημένα την κάμερα.

Όχι, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή ανάγνωσης καρτών υποστηρίζει τη μορφή κάρτας SDHC™. Στην αγορά διατίθενται πολλοί τύποι συσκευών ανάγνωσης καρτών

Θα βρείτε το απαραίτητο λογισμικό στη διεύθυνση https://www.sdcard.org/downloads/formatter_4/

Δυστυχώς, όχι. Η Toshiba δεν διαθέτει ξεχωριστά τον προσαρμογέα κάρτας miniSD, τον προσαρμογέα κάρτας microSD™ ούτε το καπάκι USB.

Υπάρχουν αρκετοί τύποι διαμόρφωσης και, για παράδειγμα, όταν τα Windows XP διαμορφώνουν μια κάρτα FAT32, επιλέγεται ένα σύστημα αρχείων ως προεπιλεγμένο, αλλά ορισμένες ψηφιακές κάμερες ενδέχεται να μην υποστηρίζουν το σύστημα αρχείων FAT32. Επομένως, συνιστούμε να διαμορφώνετε την κάρτα στην ψηφιακή κάμερα, προτού χρησιμοποιήσετε την κάρτα στην κάμερα. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης ή ρωτήστε τον κατασκευαστή της κάμερας πώς μπορείτε να διαμορφώσετε την κάρτα στην κάμερα.

Το μέγεθος της εικόνας εξαρτάται από την ανάλυση, τη μέθοδο συμπίεσης και την ποιότητα της εικόνας. Δείτε εδώ ένα παράδειγμα που παρουσιάζει τον αριθμό των εικόνων τις οποίες μπορείτε να τραβήξετε με συμπίεση JPEG και εικόνες υψηλής ποιότητας.

Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στη σελίδα “Χωρητικότητα αποθήκευσης”.

Σε κάποιον ηλεκτρονικό εξοπλισμό που διαθέτει υποδοχές καρτών SD, μπορούν να γίνουν δεκτές κάρτες MMC. Ωστόσο, δεν είναι δυνατή η χρήση καρτών SD με ηλεκτρονικό εξοπλισμό που υποστηρίζει μόνο κάρτες MMC, επειδή οι κάρτες SD έχουν μεγαλύτερο πάχος από τις κάρτες MMC παρόλο που οι άλλες διαστάσεις είναι ίδιες. Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του εξοπλισμού.

Όπως φαίνεται στην προδιαγραφή, η σειρά υψηλής απόδοσης έχει υψηλότερη ταχύτητα λειτουργίας εγγραφής σε σχέση με τη βασική σειρά. Ωστόσο, η διαφορά ενδέχεται να φαίνεται μικρή σε μερικές ψηφιακές κάμερες, επειδή η επιβάρυνση της κάμερας, όπως η συμπίεση μιας εικόνας ίσως να είναι αρκετά μεγάλη. Από την άλλη, η διαφορά θα είναι μεγαλύτερη για κορυφαίες ψηφιακές κάμερες με υψηλή ανάλυση, ειδικά με λειτουργία συνεχούς λήψης.

Η απόδοση μιας κάρτας εξαρτάται από αρκετούς παράγοντες, όπως η απόδοση του υπολογιστή, η διασύνδεση μεταξύ υπολογιστή και κάρτας, η επιβάρυνση του συστήματος αρχείων, το μέγεθος των μεταφερόμενων δεδομένων και ούτω καθεξής. Από την άλλη, η προδιαγραφή μας ορίζεται ως περίπτωση με ιδανικές συνθήκες. Επομένως, το αποτέλεσμα της δοκιμής απόδοσης μπορεί να είναι διαφορετικό από την προδιαγραφή

Η κάρτα μας είναι συμβατή με μια προδιαγραφή που εκδίδεται από κάθε ένωση καρτών όπως από την SD card Association ή την CompactFlash® Association. Επομένως, η κάρτα μας αναμένεται να λειτουργεί με τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό που ικανοποιεί την προδιαγραφή. Ωστόσο, ενδέχεται να παρουσιαστούν ορισμένα θέματα παρ’ όλα αυτά. Ένας από τους κυριότερους λόγους είναι το “θέμα διαμόρφωσης” που περιγράφεται στις ερωτήσεις και απαντήσεις παρακάτω. Συνιστούμε να διαμορφώνετε την κάρτα στην κάμερα, προτού χρησιμοποιήσετε την κάρτα. Λάβετε υπόψη ότι η λειτουργία διαμόρφωσης θα διαγράψει όλα τα περιεχόμενα της κάρτας.

Υπάρχουν δύο λόγοι: Ο πρώτος σχετίζεται με τη μονάδα χωρητικότητας. Όταν οι κατασκευαστές καρτών λένε “MByte”, το γράμμα “M” σημαίνει “Mega” και ισοδυναμεί με ένα εκατομμύριο (=106). Από την άλλη, τα Windows ή άλλα λειτουργικά συστήματα ορίζουν το γράμμα “M” ως 1024 επί 1024 (=220). Σύμφωνα με τα παραπάνω, 256 MByte ισούνται με 256000000 byte σύμφωνα με τον ορισμό των κατασκευαστών καρτών, τα οποία ισοδυναμούν με 244 MByte σύμφωνα με τον ορισμό των Windows. Ο δεύτερος σχετίζεται με την ίδια την κάρτα. Σε γενικές γραμμές, οι μνήμες σε μια κάρτα δεν αναλώνονται μόνο από τους χρήστες, αλλά και από την ίδια την κάρτα. Για παράδειγμα, μια κάρτα χρειάζεται χώρο διαχείρισης ή εφεδρικό χώρο. Επιπλέον, η μορφή DOS (Windows) χρειάζεται κάποιον χώρο, ακόμα και αν αυτός είναι πολύ μικρός.

Stick USB

Ναι, μπορείτε.

Ελέγξτε τα ακόλουθα θέματα, όταν καταργείτε μια μνήμη flash USB TransMemory™ από τη συσκευή.

Σε Windows® 98 Second Edition, βεβαιωθείτε ότι η εφαρμογή (ανάγνωση ή εγγραφή δεδομένων) έχει ολοκληρώσει τις λειτουργίες της και ότι η λυχνία πρόσβασης στη μνήμη flash USB TransMemoryD™ δεν αναβοσβήνει.

Σε Windows® Millennium Edition, Windows® 2000 Professional, Windows® XP και Windows® Vista™, βεβαιωθείτε ότι η μνήμη flash USB TransMemory™ έχει καταργηθεί από τη γραμμή εργασιών και ότι μπορείτε να την αφαιρέσετε με ασφάλεια.

Για λειτουργικά συστήματα Mac, βεβαιωθείτε ότι το εικονίδιο TransMemory™ έχει εξαφανιστεί, προτού την καταργήσετε.

Η μνήμη flash USB TransMemory™ διαμορφώνεται στο εργοστάσιο. Αν πρέπει να τη διαμορφώσετε ξανά, χρησιμοποιήστε τον υπολογιστή σας.

Μήνυμα σφάλματος: Το λογισμικό ασφαλείας εμφανίζει το ακόλουθο μήνυμα κατά τη διαδικασία εγκατάστασης: "Error: Please insert TransMemory™ and run as privileged user" (Σφάλμα: Τοποθετήστε την TransMemory™ και εκτελέστε ως χρήστης με δικαιώματα) Πρόβλημα: Τα δικαιώματα πρόσβασης για το stick USB δεν μπορούν να εκχωρηθούν σε ορισμένες περιπτώσεις. Λύση: Έως τώρα έχουν αποδειχτεί χρήσιμες οι εξής ενέργειες. Αλλάξτε θύρα USB και δοκιμάστε τις άλλες μία προς μία. Αφαιρέστε το καλώδιο επέκτασης μεταξύ του stick USB και της θύρας και συνδέστε το stick USB στη θύρα. Κλείστε όλα τα προγράμματα που εκτελούνται, για να αυξήσετε την απόδοση του συστήματος. Κλείστε όλα τα προγράμματα προστασίας από ιούς. Επανεκκινήστε τον υπολογιστή και, στη συνέχεια, αντιγράψτε/εγκαταστήστε πρώτα το λογισμικό ασφαλείας. Ιδιαιτερότητα: Για την USB TransMemory™ U2M το ακόλουθο λογισμικό ασφαλείας παρέχεται από την τοποθεσία web της TOSHIBA Japan (Αγγλικά). Σημαντικό: Η USB TransMemory™ δεν λειτουργεί με το λογισμικό ασφαλείας Transmemory™ U2K! Λογισμικό ασφαλείας για TransMemory™: Λογισμικό ασφαλείας για TransMemory™ U2K: