Υποστήριξη

Χωρητικότητα αποθήκευσης

Εικόνες *

4 GB8 GB16 GB32 GB64 GB128 GB256 GB
Τυπική ποιότητα
(Συμπιεσμένη μορφή JPEG, 5 MP)
Πάνω από 2.280Πάνω από 4.570Πάνω από 9.150Πάνω από 18.300Πάνω από 36.600Πάνω από 73.200Πάνω από 146.400
Υψηλή ποιότητα
(Συμπιεσμένη μορφή JPEG, 12 MP)
Πάνω από 950Πάνω από 1.900Πάνω από 3.800Πάνω από 7.600Πάνω από 15.250Πάνω από 30.500Πάνω από 61.000
Επαγγελματική ποιότητα
(Μη συμπιεσμένη μορφή RAW, 16 MP)
Πάνω από 70Πάνω από 140Πάνω από 280Πάνω από 570Πάνω από 1.140Πάνω από 2.280Πάνω από 4.560

* Ο αριθμός των εικόνων, των λεπτών βίντεο και των ωρών μουσικής ενδέχεται να διαφέρει, καθώς τα μεγέθη των αρχείων εξαρτώνται από τον τύπο του κωδικοποιητή και την επιλεγμένη συμπίεση.

Βίντεο *

4 GB8 GB16 GB32 GB64 GB128 GB256 GB
Ποιότητα web
(Χαμηλή ανάλυση, 1 Mbps)
500 λεπ.1.000 λεπ.2.000 λεπ. 4.000 λεπ.8.000 λεπ.16.000 λεπ.32.000 λεπ.
Τυπική ποιότητα
(Ανάλυση DVD, 6 Mbps)
90 λεπ.180 λεπ.360 λεπ.720 λεπ.1.440 λεπ.2.880 λεπ.5.760 λεπ.
Υψηλή ποιότητα
(Ανάλυση Full HD, 9 Mbps)
60 λεπ.120 λεπ.240 λεπ.480 λεπ.960 λεπ.1.920 λεπ.3.840 λεπ.
Επαγγελματική ποιότητα
(Full HD, μη συμπιεσμένο)
1 λεπ.2 λεπ.4 λεπ.8 λεπ.16 λεπ.32 λεπ.64 λεπ.

* Ο αριθμός των εικόνων, των λεπτών βίντεο και των ωρών μουσικής ενδέχεται να διαφέρει, καθώς τα μεγέθη των αρχείων εξαρτώνται από τον τύπο του κωδικοποιητή και την επιλεγμένη συμπίεση.

Μουσική *

4 GB8 GB16 GB32 GB64 GB128 GB256 GB
Τυπική ποιότητα
(MP3, 128 kbps)
Πάνω από 60 ώρεςΠάνω από 120 ώρεςΠάνω από 240 ώρεςΠάνω από 480 ώρεςΠάνω από 960 ώρεςΠάνω από 1.920 ώρεςΠάνω από 3.840 ώρες
Υψηλή ποιότητα
(MP3, 320 kbps)
Πάνω από 30 ώρεςΠάνω από 60 ώρεςΠάνω από 120 ώρεςΠάνω από 240 ώρεςΠάνω από 480 ώρεςΠάνω από 960 ώρεςΠάνω από 1.880 ώρες
Επαγγελματική ποιότητα
(WAV, μη συμπιεσμένο)
Πάνω από 6 ώρεςΠάνω από 12 ώρεςΠάνω από 24 ώρεςΠάνω από 48 ώρεςΠάνω από 96 ώρεςΠάνω από 192 ώρεςΠάνω από 384 ώρες

* Ο αριθμός των εικόνων, των λεπτών βίντεο και των ωρών μουσικής ενδέχεται να διαφέρει, καθώς τα μεγέθη των αρχείων εξαρτώνται από τον τύπο του κωδικοποιητή και την επιλεγμένη συμπίεση.